Tôi không thể cho bạn một công thức thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức cho sự thất bại, đó là: cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Herbert Bayard Swope

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tiếng Việt Thực Hành
Tác giả: Bùi Minh Toán
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Kim Duyên & Ngọc Hân
 

Tiếng Việt Thực Hành Tiếng Việt Thực Hành - Bùi Minh Toán