Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin Disraeli

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tiếng Việt Thực Hành
Tác giả: Bùi Minh Toán
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Kim Duyên & Ngọc Hân
 

Tiếng Việt Thực Hành Tiếng Việt Thực Hành - Bùi Minh Toán