The walls of books around him, dense with the past, formed a kind of insulation against the present world and its disasters.

Ross MacDonald

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tiếng Việt Lớp 5 - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 

Tiếng Việt Lớp 5 - Tập 1 Tiếng Việt Lớp 5 - Tập 1 - Nguyễn Minh Thuyết