Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tiếng Việt Lớp 4 - Tập 2
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 

Tiếng Việt Lớp 4 - Tập 2 Tiếng Việt Lớp 4 - Tập 2 - Nguyễn Minh Thuyết