Người mà cố gắng rồi thất bại vẫn tốt hơn nhiều so với người không cố gắng gì cả và thành công.

Lloyd James

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tiếng Việt Lớp 4 - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 

Tiếng Việt Lớp 4 - Tập 1 Tiếng Việt Lớp 4 - Tập 1 - Nguyễn Minh Thuyết