Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tiếng Việt Lớp 3 - Tập 2
Thể loại: Giáo Dục
 

Tiếng Việt Lớp 3 - Tập 2 Tiếng Việt Lớp 3 - Tập 2 - Nguyễn Minh Thuyết