Chướng ngại chỉ đe dọa được bạn một khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu.

Henry Ford

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tiếng Việt Lớp 3 - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
 

Tiếng Việt Lớp 3 - Tập 1 Tiếng Việt Lớp 3 - Tập 1 - Nguyễn Minh Thuyết