Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

 
 
 
Tia Chớp Giữa Bầu Trời
Tác giả: Lê Thành Chơn
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tia Chớp Giữa Bầu Trời Tia Chớp Giữa Bầu Trời - Lê Thành Chơn