We don’t believe in rheumatism and true love until after the first attack.

Marie E. Eschenbach

 
 
 
Tia Chớp Giữa Bầu Trời
Tác giả: Lê Thành Chơn
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tia Chớp Giữa Bầu Trời Tia Chớp Giữa Bầu Trời - Lê Thành Chơn