Start where you are. Use what you have. Do what you can.

Arthur Ashe

 
 
 
Tia Chớp Giữa Bầu Trời
Tác giả: Lê Thành Chơn
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tia Chớp Giữa Bầu Trời Tia Chớp Giữa Bầu Trời - Lê Thành Chơn