Bạn chỉ có thể thắng nếu bạn dám đương đầu với thất bại.

Rocky Aoki

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Thời Gian Của Một Tiếng Thở Dài
Tác giả: Anne Philipe
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hướng Dương
Dịch giả: Huỳnh Phan Anh
 

Thời Gian Của Một Tiếng Thở Dài Thời Gian Của Một Tiếng Thở Dài - Anne Philipe