Chớ nên vì ngượng ngùng khi mắc phải lỗi lầm nhỏ mà mãi che giấu, khiến chúng biến thành tội ác lúc nào không hay.

Khổng Tử

 
 
 
Thời Đầu Nhà Trần
Tác giả: Ngô Văn Phú
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Như Minh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Thời Đầu Nhà Trần Thời Đầu Nhà Trần - Ngô Văn Phú