Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Thời Đầu Nhà Nguyễn
Tác giả: Ngô Văn Phú
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Đức Trọng
 

Thời Đầu Nhà Nguyễn Thời Đầu Nhà Nguyễn - Ngô Văn Phú