Những trận chiến lớn nhất chính là những trận chiến trong tâm trí chúng ta.

Jameson Frank

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Thơ Truyện Dành Cho Bé
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Nguyễn Bảo Linh
 

Thơ Truyện Dành Cho Bé Thơ Truyện Dành Cho Bé - Nhà Xuất Bản Giáo Dục