The worth of a book is to be measured by what you can carry away from it.

James Bryce

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Thơ Tố Hữu
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Hướng Dương
 

Thơ Tố Hữu Thơ Tố Hữu - Nhiều Tác Giả