We don’t believe in rheumatism and true love until after the first attack.

Marie E. Eschenbach

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Thơ Tố Hữu
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Hướng Dương
 

Thơ Tố Hữu Thơ Tố Hữu - Nhiều Tác Giả