Thất bại ư? Tôi chưa bao giờ gặp phải. Với tôi, chúng chỉ là những bước lùi tạm thời.

Dottie Walters

 
 
 
Thơ Quang Dũng
Tác giả: Kiều Văn
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Trung Nghị
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Thơ Quang Dũng Thơ Quang Dũng - Kiều Văn