A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Author Unknown

 
 
 
Thiên Long Bát Bộ
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Người đọc: VOV Giao Thông
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Thiên Long Bát Bộ Thiên Long Bát Bộ - Kim Dung