Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

 
 
 
Thi Nhân Việt Nam
Tác giả: Hoài Thanh
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Thu Hiền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Thi Nhân Việt Nam Thi Nhân Việt Nam - Hoài Thanh