You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Thi Nhân Việt Nam
Tác giả: Hoài Thanh
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Thu Hiền
 

Thi Nhân Việt Nam Thi Nhân Việt Nam - Hoài Thanh