Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Story of an Eyewitness
Tác giả: Jack London
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Doug Johnson
 

The Story of an Eyewitness The Story of an Eyewitness - Jack London