Tôi chưa từng biết ai phải khổ sở vì làm việc nhiều quá. Chỉ có rất nhiều người khổ sở vì có tham vọng nhiều quá mà lại không có đủ hành động.

Dr. James Mantague

 
 
 
The Story of an Eyewitness
Tác giả: Jack London
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Doug Johnson
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.The Story of an Eyewitness The Story of an Eyewitness - Jack London