Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ vẫn thanh thản ngay cả khi gặp thất bại.

Robert S. Hillyer

 
 
 
The Lady or the Tiger
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Barbara Klein
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.The Lady or the Tiger The Lady or the Tiger - By Frank R Stockton