Fiction reveals truths that reality obscures.

Jessamyn West

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Hobbit
Tác giả: J.R.R. Tolkien
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Rob Inglis
 

The Hobbit The Hobbit - J.R.R. Tolkien