He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Best American Short Stories Of The Century
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

The Best American Short Stories Of The Century The Best American Short Stories Of The Century - Nhiều Tác Giả