Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

 
 
 
The Best American Short Stories Of The Century
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.The Best American Short Stories Of The Century The Best American Short Stories Of The Century - Nhiều Tác Giả