If you have never said "Excuse me" to a parking meter or bashed your shins on a fireplug, you are probably wasting too much valuable reading time.

Sherri Chasin Calvo

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Best American Short Stories Of The Century
Người đọc: Nhiều Người Đọc
Biên tập: John Updike
 

The Best American Short Stories Of The Century The Best American Short Stories Of The Century - Nhiều Tác Giả