Cầu Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ con không thể thay đổi, sự caN đảm để thay đổi những thứ con có thể, và sự khôn khoan để phân biệt những cái có thể thay đổi và không thể.

Dr. Reinhold Niebuhr

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Art of War
Tác giả: Sun Tzu
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Moira Fogarty
 

The Art of War The Art of War - Sun Tzu