Ta có thể vượt qua những khó khăn có thật, chứ không thể vượt qua những khó khăn tưởng tượng.

Theodore N. Vail

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Art of War
Tác giả: Sun Tzu
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Moira Fogarty
 

The Art of War The Art of War - Sun Tzu