To choose a good book, look in an inquisitor’s prohibited list.

John Aikin

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Art of War
Tác giả: Sun Tzu
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Moira Fogarty
 

The Art of War The Art of War - Sun Tzu