Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ vẫn thanh thản ngay cả khi gặp thất bại.

Robert S. Hillyer

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Adventures of Tom Sawyer
Tác giả: Mark Twain
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: John Greenman
 

The Adventures of Tom Sawyer The Adventures of Tom Sawyer - Mark Twain