Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

 
 
 
The Adventures of Tom Sawyer
Tác giả: Mark Twain
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: John Greenman
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.The Adventures of Tom Sawyer The Adventures of Tom Sawyer - Mark Twain