Những gì làm bạn đau khổ sẽ dạy bạn nhiều điều.

Benjamin Franklin

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Thằng Nhóc
Tác giả: Alphonse Daudet
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Bá Trung
Dịch giả: Tôn Gia Ngân
 

Thằng Nhóc Thằng Nhóc - Alphonse Daudet