A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Author Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tham Tu Sherlock Holmes
Thể loại: Trinh Thám
Người đọc: Bá Trung
 

Tham Tu Sherlock Holmes Tham Tu Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle