Nếu bạn không đủ sức để chịu thua, bạn cũng sẽ không đủ sức để chiến thắng.

Walter Reuther

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tham Tu Sherlock Holmes
Thể loại: Trinh Thám
Người đọc: Bá Trung
 

Tham Tu Sherlock Holmes Tham Tu Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle