Nếu bạn không đủ sức để chịu thua, bạn cũng sẽ không đủ sức để chiến thắng.

Walter Reuther

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Thả Một Bè Lau - Truyện Kiều Dưới Cái Nhìn Thiền Quán
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Hướng Dương
 

Thả Một Bè Lau - Truyện Kiều Dưới Cái Nhìn Thiền Quán Thả Một Bè Lau - Truyện Kiều Dưới Cái Nhìn Thiền Quán - Thiền sư Nhất Hạnh