Bạn bắt đầu từ đâu không quan trọng, quan trọng là kết thúc ở chỗ nào.

Dorothy Fields & Coleman

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Thả Một Bè Lau - Truyện Kiều Dưới Cái Nhìn Thiền Quán
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Hướng Dương
 

Thả Một Bè Lau - Truyện Kiều Dưới Cái Nhìn Thiền Quán Thả Một Bè Lau - Truyện Kiều Dưới Cái Nhìn Thiền Quán - Thiền sư Nhất Hạnh