Những trận chiến lớn nhất chính là những trận chiến trong tâm trí chúng ta.

Jameson Frank

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Thả Một Bè Lau - Truyện Kiều Dưới Cái Nhìn Thiền Quán
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Hướng Dương
 

Thả Một Bè Lau - Truyện Kiều Dưới Cái Nhìn Thiền Quán Thả Một Bè Lau - Truyện Kiều Dưới Cái Nhìn Thiền Quán - Thiền sư Nhất Hạnh