Trở ngại càng lớn, chiến thắng càng huy hoàng.

Moliere

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tây Du Ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
Thể loại: Trung Hoa
Người đọc: Mạnh Linh
Dịch giả: Như Sơn
 

Tây Du Ký Tây Du Ký - Ngô Thừa Ân