Hướng tới tương lai mà chỉ dựa vào quá khứ, chẳng khác nào lái xe mà cứ chằm chằm nhìn vào kính chiếu hậu.

Herb Brody

 
 
 
Tập Truyện Sơn Nam
Tác giả: Sơn Nam
Người đọc: Đức Huy
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tập Truyện Sơn Nam Tập Truyện Sơn Nam - Sơn Nam