You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tập Truyện Ma - Người Khăn Trắng
Thể loại: Truyện Ma
Người đọc: Khuyết Danh
 

Tập Truyện Ma - Người Khăn Trắng Tập Truyện Ma - Người Khăn Trắng - Nhiều Tác Giả