Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

 
 
 
Tập Truyện Ma - Người Khăn Trắng Tập Truyện Ma - Người Khăn Trắng - Nhiều Tác Giả