Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Tấm Ván Phóng Dao
Tác giả: Mạc Can
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hướng Dương
 

Tấm Ván Phóng Dao Tấm Ván Phóng Dao - Mạc Can