I speak in hugs & kisses because true love never misses I will lead or follow to be with you tomorrow.

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tâm Hồn Cao Thượng
Tác giả: Edmondo De Amicis
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hướng Dương
Dịch giả: Hà Mai Anh
 

Tâm Hồn Cao Thượng Tâm Hồn Cao Thượng - Edmondo De Amicis