Nên coi những thất bại trong quá khứ là động cơ để hành động, chứ không phải lấy đó làm lý do để bỏ cuộc.

Charles J. Given

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Tâm Hồn Cao Thượng
Tác giả: Edmondo De Amicis
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hướng Dương
Dịch giả: Hà Mai Anh
 

Tâm Hồn Cao Thượng Tâm Hồn Cao Thượng - Edmondo De Amicis