We are too civil to books. For a few golden sentences we will turn over and actually read a volume of four or five hundred pages.

Ralph Waldo Emerson

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Sống Như Anh
Tác giả: Phan Thị Quyên
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Trung Nghị
 

Sống Như Anh Sống Như Anh - Phan Thị Quyên