A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Author Unknown

 
 
 
Số Đỏ
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Số Đỏ Số Đỏ - Vũ Trọng Phụng