Trong mỗi khó khăn, thất bại, và cả những nỗi khổ tâm đều chứa đựng mầm mống của thành quả tốt đẹp hoặc hơn thế nữa.

Napoleon Hill

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Sinh Học Lớp 12
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hồng Hà
 

Sinh Học Lớp 12 Sinh Học Lớp 12 - Nguyễn Thành Đạt