Đôi khi, những thành quả tuyệt vời lại xuất phát từ những thất bại sớm gặp phải.

Thomas H. Huxley

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Sinh Học Lớp 11
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Thu Minh
 

Sinh Học Lớp 11 Sinh Học Lớp 11 - Nguyễn Thành Đạt