Nên coi những thất bại trong quá khứ là động cơ để hành động, chứ không phải lấy đó làm lý do để bỏ cuộc.

Charles J. Given

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Sinh Học Lớp 10
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hoàng Thúy
 

Sinh Học Lớp 10 Sinh Học Lớp 10 - Nguyễn Thành Đạt