Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.

C.C. Colton

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Siêng Năng Kiên Trì
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Như Quỳnh
 

Siêng Năng Kiên Trì Siêng Năng Kiên Trì - Nhiều Tác Giả