One’s first love is always perfect until one meets one’s second love.

Elizabeth Aston

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Quà Tặng Tinh Thần Dành Cho Cuộc Sống
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Quỳnh Giang
Dịch giả: Lại Thế Luyện
 

Quà Tặng Tinh Thần Dành Cho Cuộc Sống Quà Tặng Tinh Thần Dành Cho Cuộc Sống - Jack Canfield Mark Victor Hansen