Tôi chưa từng biết ai phải khổ sở vì làm việc nhiều quá. Chỉ có rất nhiều người khổ sở vì có tham vọng nhiều quá mà lại không có đủ hành động.

Dr. James Mantague

 
 
 
Quà Tặng Tinh Thần Dành Cho Cuộc Sống
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Quỳnh Giang
Dịch giả: Lại Thế Luyện
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Quà Tặng Tinh Thần Dành Cho Cuộc Sống Quà Tặng Tinh Thần Dành Cho Cuộc Sống - Jack Canfield Mark Victor Hansen