Love is the hardest habit to break, and the most difficult to satisfy.

Drew Marrymore

 
 
 
Quà Tặng Dâng Lên Mẹ
Tác giả: Nhóm Nhân Văn
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Hoàng Anh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Quà Tặng Dâng Lên Mẹ Quà Tặng Dâng Lên Mẹ - Nhóm Nhân Văn