Love is the only satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Quà Tặng Của Cuộc Sống
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đỗ Thủy
 

Quà Tặng Của Cuộc Sống Quà Tặng Của Cuộc Sống - Nhiều Tác Giả