Biển lặng không làm nên những thủy thủ tài giỏi.

Tục ngữ châu Phi

 
 
 
Quà Tặng Của Cuộc Sống
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đỗ Thủy
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Quà Tặng Của Cuộc Sống Quà Tặng Của Cuộc Sống - Nhiều Tác Giả