There is no such thing as a moral or immoral book; books are well written or badly written.

Oscar Wilde, Picture of Dorian Gray, 1891

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Quà Tặng Của Cuộc Sống
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đỗ Thủy
 

Quà Tặng Của Cuộc Sống Quà Tặng Của Cuộc Sống - Nhiều Tác Giả