You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Quà Tặng Của Cuộc Sống
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đỗ Thủy
 

Quà Tặng Của Cuộc Sống Quà Tặng Của Cuộc Sống - Nhiều Tác Giả