Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Pecos Bill
Tác giả: Pecos Bill
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Steve Ember
 

Pecos Bill Pecos Bill - Pecos Bill