If you love someone you would be willing to give up everything for them, but if they loved you back they’d never ask you to.

Anon

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Ở Nhà
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Như Minh
 

Ở Nhà Ở Nhà - Phan Thị Vàng Anh