To love is to admire with the heart:

to admire is to love with the mind.

Theophile Gautier

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Ở Nhà
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Như Minh
 

Ở Nhà Ở Nhà - Phan Thị Vàng Anh