Đừng lo ngại cuộc sống sẽ kết thúc, hãy lo ngại cuộc sống chẳng bao giờ bắt đầu.

Grace Hansen

 
 
 
Norwegian Wood
Tác giả: Haruki Murakami
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
Dịch giả: Jay Rubin
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Norwegian Wood Norwegian Wood - Haruki Murakami