Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Norwegian Wood
Tác giả: Haruki Murakami
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
Dịch giả: Jay Rubin
 

Norwegian Wood Norwegian Wood - Haruki Murakami