He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Non Nước Hà Nội
Tác giả: Hoàng Vân
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Trung Nghị
 

Non Nước Hà Nội Non Nước Hà Nội - Hoàng Vân