This nice and subtle happiness of reading, this joy not chilled by age, this polite and unpunished vice, this selfish, serene life-long intoxication.

Logan Pearsall Smith

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Nơi Ẩn Giấu Những Tấm Lòng
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Thu Hiền
 

Nơi Ẩn Giấu Những Tấm Lòng Nơi Ẩn Giấu Những Tấm Lòng - Nhiều Tác Giả