You can't start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one

Unknown

 
 
 
Những Người Thích Đùa
Tác giả: Azit Nêxin
Thể loại: Truyện Cười
Người đọc: Mạnh Linh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Những Người Thích Đùa Những Người Thích Đùa - Azit Nêxin