Start where you are. Use what you have. Do what you can.

Arthur Ashe

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Những Người Thích Đùa
Tác giả: Azit Nêxin
Thể loại: Truyện Cười
Người đọc: Mạnh Linh
 

Những Người Thích Đùa Những Người Thích Đùa - Azit Nêxin