Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Những Người Khốn Khổ
Tác giả: Victor Hugo
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Đỗ Thủy
Dịch giả: Huỳnh Phan Anh
 

Những Người Khốn Khổ Những Người Khốn Khổ - Victor Hugo