Books are immortal sons deifying their sires.

Plato

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Những Người Khốn Khổ
Tác giả: Victor Hugo
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Đỗ Thủy
Dịch giả: Huỳnh Phan Anh
 

Những Người Khốn Khổ Những Người Khốn Khổ - Victor Hugo