People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.

Thích Nhất Hạnh

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Những Điều Kì Diệu Về Trái Đất
Tác giả: Khuyết Danh
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Khuyết Danh
 

Những Điều Kì Diệu Về Trái Đất Những Điều Kì Diệu Về Trái Đất - Khuyết Danh