Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Những Điều Kì Diệu Về Trái Đất
Tác giả: Khuyết Danh
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Khuyết Danh
 

Những Điều Kì Diệu Về Trái Đất Những Điều Kì Diệu Về Trái Đất - Khuyết Danh