People say that life is the thing, but I prefer reading.

Logan Pearsall Smith, Trivia, 1917

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Những Điều Kì Diệu Về Trái Đất
Tác giả: Khuyết Danh
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Khuyết Danh
 

Những Điều Kì Diệu Về Trái Đất Những Điều Kì Diệu Về Trái Đất - Khuyết Danh