A book is to me like a hat or coat - a very uncomfortable thing until the newness has been worn off.

Charles B. Fairbanks

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Những Câu Chuyện Về Người Thầy
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Kim Duyên
 

Những Câu Chuyện Về Người Thầy Những Câu Chuyện Về Người Thầy - Hoàng Thạch Quân