Những trận chiến lớn nhất chính là những trận chiến trong tâm trí chúng ta.

Jameson Frank

 
 
 
Những Câu Chuyện Giang Sinh Hay Nhất
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Những Câu Chuyện Giang Sinh Hay Nhất Những Câu Chuyện Giang Sinh Hay Nhất - Nhiều Tác Giả