Thất bại ư? Tôi chưa bao giờ gặp phải. Với tôi, chúng chỉ là những bước lùi tạm thời.

Dottie Walters

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Những Câu Chuyện Của Bà
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Lê Thị Hồn
 

Những Câu Chuyện Của Bà Những Câu Chuyện Của Bà - Nguyễn Thị Bích Nga